นิสสัน ปล่อยฟรีทรัพย์สินทางปัญญา หนุนสู้ โควิด

ก่อนหน้านี้นิสสัน ได้ลงนามในปฏิญญาถือเป็นการประกาศว่า นิสสันจะไม่ยืนยันสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ กา...

Source: